gaba
gołowacz /
historyjki

To są obrazki – historyjki. Nie mają początku ani końca, nie mają treści.
Mają pobudzać do doszukiwania się w nich sensu, do snucia własnych opowieści.